Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » Графици » Приемни дни на ръководен и административен персонал

Приемни дни на ръководен и административен персонал

 
 
 
 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МАКСИМ ГОРКИ” – гр.ЛЕВСКИ
 
 
ПРИЕМНИ ДНИ
НА
 
ДИРЕКТОР – Даниела Ценкова Георгиева
и
ПОМ. ДИРЕКТОР – Надя Йорданова Георгиева
 

 

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ:
  
14.00 ч. – 16.30 ч.
 
 
 
 
ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ
НА ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Анелия Митева Славеева
 
ЗА РОДИТЕЛИ
 
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ:
8.00 ч. – 9.00 ч
и
12.00 ч. – 13.00 ч.
 
ВАЖНО:В посочените часове ще се издават удостоверения, служебни бележки и други документи САМО НА РОДИТЕЛ (НАСТОЙНИК) на ученици от ОУ”Максим Горки” – гр. Левски.