Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » Графици » Приемни дни учители

Приемни дни на класните ръководители

Основно училище „Максим Горки” – гр. Левски

                  

 Г  Р  А  Ф  И  К 

НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ II СРОК

ОТ  ОУ “М. ГОРКИ” НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 година

Трите имена

Ден седмицата

1 час

от

Стая №

1

Галина Богданова Кирилова

сряда

12.15

 

Ідоп.постр.

2

Снежина Христова Василева

сряда

12.15

 

Ідоп.постр.

3

Снежанка Иванова Георгиева

сряда

12.15

 

ІІдоп.постр.

4

Силвия  Андреева Чолакова

сряда

12.15

 

ІІдоп.постр.

5

Лили Руменова Иванова

петък

12.15

 

№2

6

Даринка Григорова Ангелова

петък

12.15

 

№3

7

Гюлчирай Мустафова Рюстемова

вторник

13.20

 

№4

8

Камелия Неделчева Григорова

вторник

12.15

 

№5

9

Гергана Величкова Цонева

четвъртък

13.15

 

№8

10

Славка Ленкова Бориславова

четвъртък

13.15

 

№6

11

Галя Иванова Върбанова

понеделник

13.15

 

№1

12

Борислав Крумов Цанов

вторник

13.15

 

№7

13

Теменужка Иванова Янева

вторник

13.15

 

№9

14

Валентина Симеонова Иванова

четвъртък

13.15

 

№10