Вие сте тук

Начало » Правилници и планове

Правилници

ФайлРазмер
Файл Заповед смесено обучение - присъствено и ОРЕС88.08 KB
PDF icon Правилник 09.2021717.19 KB
Файл Процедура ЖАЛБИ104.35 KB
Файл Правилник за обработване на личните данни34.36 KB
Файл Политика за поверителност и защита на личните данни24.14 KB
Файл Заявление за достъп до лични данни13.41 KB
Файл План за сигурност109.79 KB
Файл Правилник за пропусквателния режим91.23 KB
Файл Програма на занимания по интереси за учебната 2020/2021 година по Наредбата за приобщаващото образование. 105.27 KB
Файл УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2020 нов130.61 KB
Файл План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза и насилието в училище 2020 нов122.7 KB
Файл Училищен план-прием на ученици в 1 и 5 клас за учебната 2021/2022 година105.89 KB
Файл ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 17.79 KB
Файл Мерки тероризъм108.87 KB
Microsoft Office document icon Училищен учебен план889.5 KB
Microsoft Office document icon Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали135.5 KB
Microsoft Office document icon Мерки за повишаване на качеството на образованието118.5 KB
Microsoft Office document icon Годишен план237 KB
Файл План МО - Алфа108.16 KB
Файл План МО - Бета103.16 KB
Файл План МО - Гама167.59 KB
Microsoft Office document icon План за културна и спортна дейност139.5 KB
Microsoft Office document icon План на ПС171.5 KB
Microsoft Office document icon План квалификация286.5 KB
Файл План ГО106.22 KB
Файл План БДП129.91 KB
Файл Етичен кодекс132.55 KB
Файл Правила за работа в условия на Covid 19 207.78 KB
Файл Програма на занимания по интереси за учебната 2021/2022 година по Наредбата за приобщаващото образование. 108.74 KB
Microsoft Office document icon Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021206.5 KB
Файл Програма за за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи2021111.92 KB
Файл Стратегия 2020-2024116.81 KB