Вие сте тук

Начало » Правилници и планове

Правилници

ФайлРазмер
Файл Заповед смесено обучение - присъствено и ОРЕС88.08 KB
Файл Процедура ЖАЛБИ104.35 KB
Файл Правилник за обработване на личните данни34.36 KB
Файл Политика за поверителност и защита на личните данни24.14 KB
Файл Заявление за достъп до лични данни13.41 KB
Файл Правилник за пропусквателния режим91.23 KB
Файл ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 17.79 KB
Файл Правила за работа в условия на Covid 19-2022287.88 KB
Microsoft Office document icon Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали135.5 KB
Файл Етичен кодекс132.55 KB
Microsoft Office document icon План годишен 2022235 KB
Microsoft Office document icon План ПС352 KB
Microsoft Office document icon План квалификация 2022275 KB
Microsoft Office document icon План МО алфа 2022188.5 KB
Microsoft Office document icon План МО бета 2022168 KB
Файл План гама 2022112.41 KB
Файл План гражданска обр...2022114.44 KB
Microsoft Office document icon План културна и спортна дейност 2022139.5 KB
Файл План БДП 2022172.12 KB
Microsoft Office document icon Мерки за повишаване качеството ...2022122 KB
Файл План за справяне с тормоза 2022137.99 KB
Microsoft Office document icon Програма за превенция на ранното напускане 2022204.5 KB
Файл Програма приобщаващо 2022118.4 KB
Файл Училищна политика за справяне с тормоза144.3 KB
Microsoft Office document icon УУП 2022-2023642.5 KB
Файл Програма на занимания по интереси за учебната 2022/2023 година по Наредбата за приобщаващото образование. 115.14 KB
Файл План за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в образователната институция 92.54 KB
Файл План за сигурност115.25 KB
Файл Стратегия 2020-2024121.51 KB
Microsoft Office document icon Правилник 2022596 KB
Файл ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информаци125.86 KB
Microsoft Office document icon Приложение към ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информаци35 KB
Файл Мерки тероризъм и бомбена заплаха131.09 KB