Вие сте тук

Начало » Правилници и планове

Правилиници

ФайлРазмер
Microsoft Office document icon Правилник 09.2020542 KB
Файл Процедура ЖАЛБИ104.35 KB
PDF icon Стратегия475.24 KB
Файл Правилник за обработване на личните данни34.36 KB
Файл Политика за поверителност и защита на личните данни24.14 KB
Файл Заявление за достъп до лични данни13.41 KB
PDF icon Мерки тероризъм498.39 KB
Microsoft Office document icon Училищен учебен план 2020687.5 KB
Microsoft Office document icon Правила за изграждане на ефективни комуникационни канали106.5 KB
Файл План за сигурност109.79 KB
Microsoft Office document icon Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020206 KB
Файл Програма за за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи2020109.78 KB
Microsoft Office document icon Мерки за повишаване качеството на образованието 2020122.5 KB
Microsoft Office document icon Годишен план 2020232 KB
Microsoft Office document icon План на МО - Алфа 2020183 KB
Microsoft Office document icon План МО - Бета 2020161 KB
Файл План МО - Гама 2020107.69 KB
Файл Дневно разписание 202099.77 KB
Microsoft Office document icon План за културна и спортна дейност 2020139.5 KB
Microsoft Office document icon План на ПС 2020171.5 KB
Файл Правилник за пропусквателния режим 202091.23 KB
Файл Програма на занимания по интереси за учебната 2020/2021 година по Наредбата за приобщаващото образование. 105.27 KB
Microsoft Office document icon План квалификация 2020275 KB
Файл УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2020 нов130.61 KB
Файл План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза и насилието в училище 2020 нов122.7 KB
Файл План ГО110.02 KB
Файл План-програма БДП 2020/2021167.31 KB
Файл Училищен план-прием на ученици в 1 и 5 клас за учебната 2021/2022 година105.89 KB
Файл Етичен кодекс 2021132.57 KB