Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » Избрани са новите членове на Съвета на децата

Избрани са новите членове на Съвета на децата

28 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).
Комисията на национално ниво за избор на нови членове, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, и включваща видни общественици, представители на неправителствените организации, академичните общности, бизнеса и експерти, разгледа автобиографиите и мотивационните писма на 90 деца и след гласуване определи представителите и техните заместници. От Област Шумен беше получена в ДАЗД само една индивидуална кандидатура.
Съгласно процедурата за избор на членове на Съвета на децата, бяха изпратени писма до номинираните кандидати с покана за съгласие за участие. След това беше оформено окончателното класиране на новите членове на Съвета на децата.

...

Област Плевен
1. Титуляр – Венцислав Георгиев
2. Резервен член – Тодор Ценов

...

Той е победител! Той е ученик в ОУ "М. Горки"! Той е Венцислав Георгиев и ще представлява област Плевен в Съвета на децата към ДАЗД! Гордеем се с теб! Вярваме в теб, Венцислав Георгиев!