Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 1. Български език и литература – ЗУЧ (VI и VII клас) – 14.01.2019 г. –писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 астрономически часа)  стая № 1

 

 1. Английски език – ЗУЧ (VI и VII клас) - писмен (времетраене – 90 минути), устен (продължителност – до 30 минути) и ЗП (IV клас)– 15.01.2019 г. – начало 13.30 часа, писмен (времетраене – 40 минути), устен (продължителност – до 20 минути), стая №1

 

 1. Математика– ЗУЧ (VI и VІI клас) – 16.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене  VI и VII клас– 2 астрономически часа), стая № 1

 

 1. Музика – ЗУЧ (VI и VIIклас), писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – 90 минути) и ЗП (IV клас) – практически (продължителност – 60 минути) – 17.01.2019 г.  начало 13.30, стая №7

 

 1. Информационни технологии– ЗУЧ (VI и VIIклас) – 18. 01.2019 г. – начало 13.30, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая № 11

 

 1. История и цивилизации – ЗУЧ (VI и VII клас) – 21.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1

 

 1. Човекът и природата – ЗУЧ (VI клас), Човекът и природата – ЗП (IV клас) и Биология и здравно образование ЗУЧ (VII клас) – 22.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене V, VI и VII клас– 2 астрономически часа; IV клас – 1 астрономически час), стая №1

 

 1. География и икономика– ЗУЧ (VI и VII клас) – 23.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ (VI и VII клас)практически (времетраене -  3 астрономически часа) и ЗП (IV клас) (времетраене -  1 астрономически часа)  – 24.01.2019 г.  начало 13.30 часа, физкултурен салон

 

 

 1. Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ (VII клас)  – 25.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 часа), стая № 1

 

 1. Изобразително изкуство– ЗУЧ (VI и VII клас)  писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути) и ЗП (IV клас) практически (продължителност – до 60 минути)28.01.2019 г. – начало 13.30, стая №1

 

 1. Физика и астрономия – ЗУЧ (VII клас)  – 29.01.2019 г. – писмен с начало 13.30 часа, (времетраене – 2 часа), стая № 1

 

 1. Домашен бит и техника ЗП (IV клас) – практически (времетраене – до 60 минути), Технологии и предприемачество ЗУЧ (VI и VIIклас–писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), 30.01.2019 г.  начало 13.30 часа  стая №1

 

 1. Музика – ИУЧ (VI и VII клас)– 31.01.2019 г. – начало 13.30, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая №1

 

 1. Изобразително изкуство– ИУЧ (VI и VII клас) – 04.02.2019 г. – начало 13.30, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути) – стая № 1

 

 1. Физическо възпитание и спорт- ИУЧ (VI и VII клас) – 05.02.2019г. –практически (времетраене до 3 астрономически часа) с начало 13.30 часа, физкултурен салон

 

 

 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Директор на ОУ”Максим Горки” - гр. Левски