Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » График изпити самостоятелна форма - юни 2018

График изпити самостоятелна форма - юни 2018

ЗАПОВЕД

                                                      

            На основание чл. 259, ал.1, чл.118, ал.6, т.3 от ЗПУО във връзка с чл. 38, ал.1, т. 1, ал., чл. 40-43 от Наредба №11/01.09.2016 за оценяване на резултатите та учениците, Наредба № 3/15.04.2013г. за системата на оценяване и чл. 22, ал.1 т.3 от Вътрешни правила за организация на работната заплата в ОУ „М. Горки” – гр. Левски

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

 1. Английски език – ЗУЧ (V и VI клас) и Немски език (V, VI клас) – 07.06.2018 г. – начало 10.00 часа, писмен (времетраене – 2 астрономически часа), устен (продължителност – до 30 минути), стая №1
 2. Изобразително изкуство– ИУЧ (V и VI клас) – 08.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути) – 08.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – 2 астрономически часа), Стая № 1
 3. Физическо възпитание и спорт- ИУЧ (V и VI клас) – 11.06.2018г. –практически (времетраене до 3 астрономически часа) с начало 10.00 часа, физкултурен салон
 4. Български език и литература – ЗИП (III клас)  – 11.06.2018 г. –писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 1 астрономически часа), устен (времетраене – 20 минути) стая № 1
 5. Музика – ЗУЧ (V и VIклас) – 12.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – 90 минути), стая №1
 6. Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ (V и VI клас) – 13.06.2018 г. –практически с начало 10.00 часа (времетраене -  3 астрономически часа), физкултурен салон
 7. Български език и литература – ЗУЧ (V и VI клас) – 14.06.2018 г. –писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 2 астрономически часа)  и ЗП (III клас) – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 1 астрономически часа) и устен (времетраене – 20 минути)    стая № 1
 8. География и икономика– ЗУЧ (V и VI клас) – 15.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1
 9. Изобразително изкуство– ЗУЧ (V и VI клас)  – 18.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути). и ЗП (VIІ клас) – 18.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1
 10. Математика– ЗУЧ (V и VІ клас) и ЗП (III и VII клас) – 19.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене V, VI и VII клас– 2 астрономически часа; III клас – 1 астрономически час), стая № 1
 11. Информационни технологии– ЗУЧ (V и VIклас) – 20. 06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая № 11
 12. Физика и астрономия – ЗП (VII клас)  – 21.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 2 часа), стая № 1
 13. Математика– ЗИП (IIІ клас) – 21.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 1 астрономически часа), стая № 1
 14. История и цивилизация – ЗУЧ (V и VI клас) и ЗП (VII  клас) – 22.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене – 2 астрономически часа), стая №1
 15. Човекът и природата – ЗУЧ (V и VI клас), Човекът и природата – ЗП (III клас) и Биология и здравно образование (VII клас) – 25.06.2018 г. – писмен с начало 10.00 часа, (времетраене V, VI и VII клас– 2 астрономически часа; III клас – 1 астрономически час), стая №1
 16. Музика – ИУЧ (V и VI клас)– 26.06.2018 г. – начало 10.00, писмен (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая №1
 17. Домашен бит и техника (III клас) – практически с начало 10.00 часа (времетраене – до 60 минути, Технологии и предприемачество ЗУЧ (V и VIклас– 27.06.2018 г. –  писмен с начало 10.00 часа (времетраене – до 90 минути), практически (продължителност – до 90 минути), стая №1

 

 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Директор на ОУ”Максим Горки” - гр. Левси