Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

В последната неделя на месец септември във II „а“ клас се проведе урок по гражданско и екологично образование "Моите отговорности". Учителите г-жа Сн.Георгиева и г-жа И.Атанасова, и педагогическият съветник З.Личева, заедно с учениците и техните родители пропътуваха разстоянието от спирка "Отговорност", през спирка "Предай нататък" до спирка "По-здрави деца".

28 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

„Хубава е всяка нова песен,

най-простата дори.

Най-трудният урок

изглежда лесен

с приятели добри.“

С песни, усмивки и много настроение започна новата учебна година в ОУ „Максим Горки“, гр. Левски. Под звуците на химна на Република България, Венцислав Георгиев ученик от VI „б“ клас – избран за представител на област Плевен в Съвета на децата към ДАЗД, издигна националния флаг.

НЕ ПОДГОТВЯЙТЕ ПЪТЯ ЗА ДЕТЕТО, ПОДГОТВЕТЕ ДЕТЕТО ЗА ПЪТЯ И ГО ОСТАВЕТЕ ДА ВЪРВИ САМО!

 

Самостоятелно дете е това, което има стремеж за развитие и използване на собствените сили за взаимодействие със света. Притежава висока самооценка и положителна себепредстава, доверие в себе си , потребност от успех. Лесно се приспособява, т.е адаптира.

Страници