Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Есента дойде отново в нашето училище.

Време е за карнавал и цветни забавления!

 

Заповядайте на 17.10.2018г., сряда, от 14 00 ч.

на есенен празник „С багрите на есента”.

Поканени са всички, които обичат да рисуват и танцуват,

да пеят и спортуват, да играят и лудуват.

 

Пригответе се за бал,

В последната неделя на месец септември във II „а“ клас се проведе урок по гражданско и екологично образование "Моите отговорности". Учителите г-жа Сн.Георгиева и г-жа И.Атанасова, и педагогическият съветник З.Личева, заедно с учениците и техните родители пропътуваха разстоянието от спирка "Отговорност", през спирка "Предай нататък" до спирка "По-здрави деца".

28 момчета и момичета в следващите 2 години ще бъдат гласа на младите хора при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат в Съвета на децата – националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Страници