ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
60 ГОДИНИ ОУ „МАКСИМ ГОРКИ“

ГРАФИК

 

 

на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение в ОУ “М. Горки” – Левски за учебната 2020/2021г., както следва:

 

 

 

Страници