С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с  училищен  план-прием на ученици в  1 клас за учебната 2020/2021 година

 

Всички  подадени в Основно училище „Максим Горки“ – гр. Левски заявления за класиране на ученици за 1 клас на учебната 2020/2021 година са одобрени.

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ

на Даниела Георгиева – директор на ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски

 

На 28 март 2020 година ОУ „Максим Горки“ празнува 59 години от основаването си.

Честит празник на всички, които са свързани малко или много с нашето училище!

Страници