Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Към дата 03.07.2020 г.  - 1 свободно място за първи клас.

ТЕЗИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ – ГР. ЛЕВСКИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА, КАТО ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО  14.09.2020 Г.  ВКЛ.

 

ОТ ДИРЕКТОРА

 НА ОУ„М. ГОРКИ“-

 ГР. ЛЕВСКИ

След първо класиране свободните места в първи клас за учебната 2020/2021 година са  6.

ТЕЗИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДЕЦАТА ИМ ДА СЕ ОБУЧАВАТ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ – ГР. ЛЕВСКИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА, КАТО ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОРИГИНАЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО  14.09.2020 Г.  ВКЛ.

 

 

ОТ ДИРЕКТОРА

 

НА ОУ„М. ГОРКИ“-

 

ГР. ЛЕВСКИ

Страници