Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Потребителски вход

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

От 19 май до 24 май 2019 година се проведе планирана мобилност по Проект № 2018-1-DЕ03-КА229-047132_6 по Програма на Европейския съюз „Еразъм +“  в гр. Реда, Полша на тема „Уникални ноти на една и съща песен“. В мобилността взеха участие г-жа Валентина Иванова, г-жа Теменужка Янева и учениците от пети и шести клас - Боряна Венциславова, Ан – Никол Недкова, Божидара Данова и Венцислав Венциславов.

Страници