Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Европейска седмица на спорта

Под надслова #BeActive учениците и учителите от ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски се включиха в Европейската седмица на спорта. Идеята да бъдем активни и спортуваме, се популяризира от програма Еразъм+, по която училището работи в два проекта: „Училище на 21-ви век – продължаващо образование“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани и  „Уникални ноти за една и съща песен“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Защо трябва да бъдем активни и да спортуваме?

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа. След общата част ще имате възможност за среща с класния ръководител и преподаватели.

Присъствието Ви е задължително!

Страници