Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

В Основно училище „Максим Горки“ – гр.Левски,  приключи първият етап от проекта  „Училище на 21-ви век – продължаващо образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в областта на училищното образование на програма Еразъм+. Заедно с колегите Надя Георгиева – заместник-директор и Боряна Ангелова – учител ЦДО  участвахме в обучителен курс  „Има приложение за това! Използване на най-добрите образователни приложения“, с работен език английски, в столицата на Ирландия, Дъблин.

Дните от 31.01.2020 г. до 07.02.2020г. включително са обявени за неучебни в ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски, поради обявяването на епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания, във връзка със Заповед № РД-01-33/30.01.2020г. на директора на РЗИ – Плевен.

 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 10.02.2020г. (понеделник).

 

Бъдете здрави!

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ, УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

Страници