Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до осми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, чуждите езици - английски и немски, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ

на Даниела Георгиева – директор на ОУ „Максим Горки“ – гр. Левски

 

На 28 март 2020 година ОУ „Максим Горки“ празнува 59 години от основаването си.

Честит празник на всички, които са свързани малко или много с нашето училище!

Страници