Вие сте тук

Начало » Представяне на училището

Представяне на училището

Основно училище „Максим Горки” в град Левски,(ул. Васил Априлов" № 50), област Плевен е общинско училище за ученици от първи до седми клас. В него се обучават около 350 ученици в самостоятелни (несляти) паралелки.  
Наред със задължителната подготовка, училището предлага на учениците обучение по интереси в областта на информационните технологии, английски език, математиката, гражданското образование, музикално-сценичното изкуство, спорта и други. Тази подготовка осигурява добра реализация на възпитаниците му при продължаване на образованието в профилирани и други училища.  

Обучението на учениците се води от квалифицирани и с богат педагогически опит учители. Добрата им професионална подготовка позволява  да прилагат на разнообразни съвременни методи и форми на работа. Използването на иновации и съвременни технологии провокират мисленето на учениците, което ги прави активни участници в учебно-възпитателния процес.
Ученици и учители съвместно работят по училищни, общински, национални и международни проекти, което позволява да се разгърне богата извънкласна работа. Всяка година на 28 март се чества патронният празник на училището.
В основно училище „Максим Горки” могат да кандидатстват за обучение всички ученици, при изявено желание на родителите или настойниците им. От 2008 година училището е обявено за средищно за ученици от селища в община Левски, в които училищата са закрити, а именно – с. Аспарухово, с. Козар Белене и с. Градище. За тях е осигурен безплатен транспорт с училищни автобуси, поевтинена храна за обяд и възможност за допълнителна подготовка в следобедни занимания.
 Обучението и възпитанието в училище „Максим Горки” се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи и кабинетите са с обновена и функционална мебелировка. Те са оборудвани и с материали за онагледяване на учебния процес.
Училището разполага с два компютърни кабинета, снабдени с Интернет, преносими компютри и мултимедийна техника, която се използва при подготовка и реализиране на учебни задачи.
Спортната база на училището предопределя отлични условия за спорт. Физкултурният салон, спортните площадки и градският стадион, който е в непосредствена близост, се използват интензивно както за учебни часове, така и за спортно-тренировачна дейност.
В училището има бюфет за закуски и ученически стол, в който се предлага здравословен обяд.
Отоплението се осъществява чрез локална парна инсталация на природен газ.
Училището е под постоянно видео наблюдение, което гарантира безопасността на учениците, а пропусквателният режим се осъществява от невъоръжена охрана.