Вие сте тук

Начало » Проекти » Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

     

           Презучебната 2019-2020 г. основно училище „Максим Горки“, гр. Левски участва в проект  „Образование за утрешния ден“

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейностите по проекта в ОУ „М. Горки“ се реализират в три групи: "ИТ за малки", "ИТ за начинаещи" и „Можем повече“ – всяка по 14 деца или общо 42 ученици. Ръководители на клубовете са Надя Георгиева, Валентина Иванова и Даниела Досева.

Тук ще намерите интересни задачки-закачки:

https://learningapps.org/display?v=pdex1fh6520&fbclid=IwAR0i8yrR4rp_vj1BMbamiZ9mnJhium9n1cBHlyIgD7qiLMDY4idl08Dm5Vk

https://learningapps.org/display?v=pg3sjkctk20&fbclid=IwAR2i3rTJHpkkz1svchz6zAJ1CsluhbNgb-Ji8Cz9tSrum_hkkgTXctmZFXY

https://learningapps.org/display?v=pofswtrdj20&fbclid=IwAR37asRDGbzEsLlny0pEQv3DErM7xX2D5ahB1yMYqhCOjGmtrBUpABYMNDo

https://learningapps.org/display?v=pj10o6fnn20&fbclid=IwAR3sK5YlO77s7131...

https://learningapps.org/watch?v=p8wka5bst20&fbclid=IwAR3VY_8lETpYMwkwtgjHzpW0GZwgjgeNXTh1m_no6TFEu5qm15Wa2j6Pnjw

https://learningapps.org/display?v=p2m8m6mt320&fbclid=IwAR1HELMxtWizDBk_csDxhjEMewmPWp8ubzxlM0kJiYj_WVL2WilbOlx5ihw

https://learningapps.org/display?v=psgk8txct20&fbclid=IwAR02LwIIeKPVCJfp...

СНИМКИ

 

 

ФайлРазмер
Image icon 8.jpg176.78 KB
Image icon 16.jpg75.91 KB
Image icon 15.jpg143.44 KB
Image icon 128976266_415949176200621_3205183532675768478_n.jpg12.56 KB
Image icon 129194976_392771588503954_6241412588484854365_n.jpg16.49 KB
Image icon 129228837_700987487460645_7404645338879622439_n.jpg15.78 KB
Image icon 129260193_696003374444264_143467017701674614_n.jpg16.18 KB
Image icon 129262536_202840187984635_5609682785579991574_n.jpg17.58 KB
Image icon 129290659_356983815310110_6093752487312487154_n.jpg17.35 KB
Image icon 129294724_793835864350816_7226598099157761218_n.jpg18.89 KB
Image icon 129295270_1271537396532416_3486208220927309133_n.jpg12.63 KB
Image icon 129346333_726046948335054_4516443145141888920_n.jpg16.29 KB
Image icon 129366546_314399702937585_146078799362708642_n.jpg21.59 KB
Image icon 129295270_1271537396532416_3486208220927309133_n.jpg12.63 KB
Image icon 129311853_720908118858195_8998984480714732013_n.jpg13.28 KB
Image icon 129366546_314399702937585_146078799362708642_n.jpg21.59 KB
Image icon 129311168_383915352880940_5713326337816635031_n.jpg8.48 KB
Image icon 129478419_870773457060979_5037566864371442063_n.jpg9.62 KB
Image icon 129501634_183146376788706_6190666818681342429_n.jpg19.97 KB
Image icon 129364191_763951631132247_5030340627764784753_n.jpg15.9 KB
Image icon 129346333_726046948335054_4516443145141888920_n.jpg16.29 KB
Image icon 129427605_766785553908383_1141513923807981457_n.jpg17.46 KB
Image icon 129451261_804749857039926_939354680258003834_n.jpg19.63 KB
Image icon 129475301_3310623982397907_3436087282009228211_n.jpg13.57 KB
Image icon 129508065_831974650704338_4342464295552008956_n.jpg16.46 KB
Image icon 129528255_1176356099427713_3187690104419474587_n.jpg14.36 KB
Image icon 129541129_1806635146153015_3010292987842504039_n.jpg12.13 KB
Image icon 129600373_2494594680849247_3981776048390650468_n.jpg15.62 KB
Image icon 129703056_2424029591240149_74356829132578152_n.jpg18.08 KB
Image icon 129721512_313374059717523_4786009190914975656_n.jpg21.26 KB
Image icon 129740261_386502435953458_1425843117031334812_n.jpg12.39 KB
Image icon 129758370_131692778538121_3085565270237298074_n.jpg14.14 KB