Вие сте тук

Начало » Графици » График родителски срещи

График родителски срещи

ГРАФИК НА ОБЩИТЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В ОУ „МАКСИМ ГОРКИ”, ГР. ЛЕВСКИ

 

 

№ по ред

Дата

 Час

Първа родителска среща

19.09.2019 г.

17.30 часа

Втора родителска среща

28.11.2019 г.

17.30 часа

Трета родителска среща

20.02.2020 г.

17.30 часа