Свободни места по класове, както следва:

Първи клас - 4

Втори клас - 0

Трети клас - 4

Четвърти клас - 1

Пети клас - 16

Шести клас - 6

Седми клас - 8

Славка Ленкова и Боряна Ангелова, старши учители в ОУ "Максим Горки",  получиха Специалната награда на Фондация „Устойчиво развитие  за България“ на  Десетия международен конкурс "Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2023 г ,  организиран от СБУ съвместно с Министерството на

Страници